• SKTOL ry
  • sktol@sktol.org

KÄÄNNÖSTOIMISTON JA ALIHANKKIJAN YHTEISTYÖ

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry (SKTL) ja Suomen käännöstoimistojen liitto ry (SKTOL)

SUOSITUS

SOVELLUSALA
Tämä suositus koskee käännöstoimiston ja alihankkijan yhteistyötä asiatekstin kääntämisen yhteydessä. Liitteenä oleva sopimusmalli soveltuu käytettäväksi asiatekstin käännöstoimeksiantojen yhteydessä. Suomen käännöstoimistojen liiton hallitus on hyväksynyt suosituksen 14.11.2012 ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus 23.10.2012.

LAADUNVARMISTUKSEN PERIAATTEET

Perusperiaate

Käännöstyön LAADULLA liitto tarkoittaa puolueettomien ammattikriteerien mukaista erinomaista käännös- ja palvelutasoa, jolla varmistetaan asiakkaan tyytyväisyys. Laadukas tulos edellyttää, että

  • käännöstoimisto ja asiakas sopivat tehtävästä työstä ja sen ehdoista (esim. hinta ja toimitusaika) tarkasti ennen kuin toimeksianto otetaan vastaan
  • sopimusta noudatetaan hyvän yhteistyön ja yhteisymmärryksen hengessä.

 

SUOMEN KÄÄNNÖSTOIMISTOJEN LIITON YLEISET TOIMITUSEHDOT

1. YLEISTÄ

Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan käännös- ja tulkkaustoimiston (jäljempänä toimisto) ja tilaajan välisissä, käännös- ja tulkkauspalveluita ja niihin liittyviä oheis- ja lisäpalveluita (jäljempänä käännöspalvelu) koskevissa toimeksiannoissa, joita osapuolet voivat tarvittaessa täydentää. Toimistolla tarkoitetaan tässä asiakirjassa SKTOL ry:n jäsentoimistoa. Nämä ehdot astuvat voimaan 6.5.2003 ja ovat voimassa toistaiseksi